توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل سرای شریفیه همدان

 

این سرا در میان چهار راسته بازار محاط است. از تقاطع راسته کفاشهای در شمال و راسته صحاف خانه در شرق سرا چارسویی پدید آمده است که اگر چه به سرا راه ندارد، تاثیر آن در گوشه شمال شرقی طرح پیداست و بعید نیست که این راسته و چهارسو و سرا هم زمان طراحی شده باشد…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بحش های زیر است:

  • ویژگی های معماری
  • بررسی حیاط 
  • بررسی صحن
  • بررسی مصالح
  • نما
  • پلان
  • ویژگی های طراحی
  • و…