توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل سالن همایش Valpoi Busstand هند

 

شهر Valpoi در هندوستان سرانه بارش معادل ۵۰۰ سانتیمتر را در بازه زمانی آبان تا خرداد دارد. طراحی ساختمان با توجه به دو اصل اقلیم و دستور(بودجه)انجام پذیرفت. بنابراین دو اصل پلان به صورت متراکم، با کمترین میزان بازشو- رویکرد باز در کاربری ….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های پلان
  • بررسی سقف
  • نما
  • مقطع
  • پلان
  • و…