توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری بانک Co -Op در قبرس

 

این ساختمان در امتداد خیابان مرکزی، در مقابل دبیرستان قرار دارد که علاوه بر اینکه ویژگی های عمومی خیابان را رعایت می کند، یک خط متوالی و مداوم ایجاد می کند که مانعی برای جلوگیری از ترافیک سنگین خیابان است. دسترسی به ساختمان از طریق…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه معماری
 • مساحت
 • موقعیت
 • دسترسی ها
 • ریزفضاها
 • جانمایی فضاها
 • مقطع
 • بررسی فضای داخلی
 • نورگیری ساختمان
 • سایت پلان
 • و…