توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل روستای حسن آباد

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

ویژگی های اقلیمی

• درجه حرارت

وزش باد

 جهت شیب

بارندگی

•نم نسبی

شبکه ارتباطی

ویژگی های جمعیتی روستا

وضعیت اشتغال روستا

دین و زبان

میزان سواد

و …