توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل دفتر خدمات نارنجی روسیه

 

در حال حاضر پلان های باز و فضاهای غیر محصور کاری در سرتاسر جهان محبوب بوده و مورد توجه قرار گرفته است. با این حال در این فضا به واسطه حضور مشتریان زیاد و متفاوت محدودیت هایی در اجرای پلان و فضای باز صورت پذیرفته است. این پروژه گنجایش ۵۰۰ کارمند را دارد و ارتباط آنها با یکدیگر و تعاملات با مشتریان باعث خواهد شد…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • برسی پلان
  • چالش های طراحی
  • پلان
  • و…