توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل دانشگاه Case Western Reserve آمریکا

 

دانشگاه Case Western Reserve در سه قسمت متفاوت اما نزدیک به هم در شهر اوهایو آمریکا گسترده شده است. زمین های این دانشگاه با وجود نزدیکی به دیکدیگر، متاسفانه به هم اتصال ندارند و با توجه به قرارگیری این زمین ها به شکل مثلث، در صورت جانمایی کاربری های همگانی در هریک از قسمت ها…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • تقسیم بندی دانشگاه
  • موقعیت سایت
  • ریزفضاها
  • ویژگی های طراحی
  • پلان طبقات
  • و….