توضیحات کامل :

این خانه، منزل یکی از بانفوذترین معماران قرن ۲۰ است. خانه گرویپوس اقامتگاهی برای والتر گروپیوس و خانواده اش در طول دوره ی تصدی اش در دانشگاه هاروارد و در اواسط دهه ۱۹۰۰ بود . در سال ۱۹۳۸ تکمیل شد. خانه گروپیوس ، اولین پروژه ی انجام شده در ایالت متحد برای این معمار مشهور بود…

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • مساحت
  • ویژگی های طراحی
  • ویژگی های سایت
  • بررسی نما
  • پلان
  • و…