توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه سلطان‌ القرایی تبریز

 

این خانه به سه ساختمان تفکیک شده و تعمییرات زیادی بر روی این خانه انجام شده و در آستانه تخریب قرار گرفته است. قدمت این خانه به اوایل دوره قاجار می رسد ، این خانه از ضلع های شرقی ، شمالی و غربی به سه ساختمان تفکیک شده است. دو اتاق ، یک سرسرای  ورودی  و یک طاق با پنجره های اروسی رنگی و زیبا …

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • تاریخچه
  • تزیینات
  • ریزفضاها
  • باتی
  • مساحت
  • بررسی سقف
  • و….