توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه حسن پور اراک

 

خانه حسن پور اراک، موزه ای از صنایع دستی و هنرهای سنتی است که فرصتی مناسب برای آشنایی با مشاغل گذشته و افتخار به هویت ایرانی است. خانه حسن پور اراک در زمان حکومت احمد شاه قاجار بنا شده که در ابتدا شرکت فرش در این خانه راه اندازی شده است. بعدها به مدرسه مجیدی تغییر کاربری داده است…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • موقعیت
 • قدمت بنا
 • خصوصیات بنا
 • ریزفضاها
 • سبک بنا
 • مصالح و ساختار
 • بررسی نما
 • تزیینات بنا
 • چیدمان فضاها
 • نورگیری ساختمان
 • بخش های تشکیل دهنده خانه حسن پور
 • معرفی نمایشگاه ها
 • و…