توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه تاریخی عامری ها کاشان

 

خانه تاریخی عامری ها در کاشان یکی از یزرگترین خانه های تاریخی شهر کاشان است که قدمت آن به دوران زندیه برمی گردد که البته بعدها در دوران قاجار باز هم از آن بزرگتر…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • قدمت
  • مساحت
  • ریزفضاها
  • و…