توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل حمام آقانقی اردبیل

 

براساس بررسی های سازمان میراث فرهنگی، در این بنا  دو مرحله ساختمانی متفاوت با فاصله زمانی حدود ۲۰۰ سال قابل تشخیص است. این مطالعات نشان می دهد که مصالح بخش چالحوض حمام حدود ششصد و پنجاه سال قدمت دارد و مصالح دیگر قسمتها در حدود ۴۵۰ سال …

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • بانی
  • تاریخچه
  • و.یژگی های طراحی
  • تزیینات
  • پلان
  • بررسی سربینه 
  • بررسی گرمخانه
  • و…