توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت تحلیل تصویری شهرک شوشتر نو ۱۴ اسلاید

 

هدف طرح:

ساخت مسکن کارکنان كشت و صنعت كارون شوشتر

خصوصیات طرح:

_اصو ل معماری و شهر سازی ایران(درونگرایی-ایجاد محرمیت)

_جدا سازی بافت قدیم و جدید شهر شوشتر

_امکان خرید مسکن برای افراد کم در آمد

_ساخت مسکن برای سایرین(با ایجاد فازهای بعدی)

_امکن تغیر طرح داخلی با زیادتر شدن جمعیت خانواده

_دوری جستن از زندگی ماشینی با توجه به پیشبینی های انجام شده

-استفاده از مصالح بومی