توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل بررسی سازه پوسته ای مرکز صنایع نوین و فناوری ساختمان CNIT

 

مرکز صنایع نوین و فناوری در لادفانس در شهر پاریس ساخته شده است. این ساختمان مرکز همایش هاست، ولی دفاتر شرکت های اصلی فرانسوی ، مراکز تجاری  الکترونیک و ساختمان هتل هلیتون نیز در داخل آن قرار دارد…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • مساحت
  • ریزفضاها
  • مقطع
  • بررسی سازه
  • ویژگی های سقف
  • و…