توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل بازار مجموعه ساروتقی بازار بزرگ اصفهان

 

مجموعه ساروتقی در بازار به همین نام قرار گرفته که امروزه به سبب انقطاع از مجموعه بازار اصفهان از رونق گذشته افتاده است. اما نام و کیفیت بناها از اعتبار آن در عصر صفویان حکایت می کند. شاخص ترین نقطه برجای مانده از این بازار چارسویی زیبا و اصیل ، معروف به چارسوی ، ساروتقی است که قاعده آن از قاعده بازار گشاده تر و طاق آن بلندتر و کاربندی شده است….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • موقعیت
 • ویژگی های طراحی
 • تزیینات
 • همجواری های بازار
 • محورهای بازار 
 • نورگیری
 • تزیینات
 • بررسی هشتی 
 • نما
 • بررسی ایوانچه
 • پلان
 • و…