توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل بازار قیصریه زرتشتیان

 

این بنا مجموعه ای است پیچیده که تقریبا متروک و مهجور افتاده و به سبب فقدان اطلاع کافی از کارکرد و کیفیت اصلی و شیوه ارتباط آن با بازار، قضاوت دقیق درباره آن دشوار است. شاید مجموعه ای بوده باشد از فضاهای مختلف مرتبط با یک کاروان سرای بازار ، از قبیل حجره هایی برای عرضه کالا و دفتر تاجران و حمام و اسطبل….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • بررسی حجره ها
  • ویژگی های طراحی
  • بررسی نما
  • پلان
  • مقطع
  • و…