توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ارگ حکومتی اراک

 

ارگ حکومتی اراک ، یکی دیگر از عمارت های تاریخی متعلق به دوران حکومت قاجاریه و سلطنت فتعلی شاه قاجار است که به برج شیشه نیز شهرت دارد و در بافت قدیمی این شهرستان واقع شده است. ارگ حکومتی اراک یکی از بناهای تاریخی این شهر است که در سال ۱۲۳۱ هجری قمری بنا شد. این بنا….

 

فهرست مطااب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • قدمت بنا
  • ویژگی های طراحی
  • مساحت بنا
  • بررسی نقشه
  • ویژگی های طراحی
  • کاربری جدید
  • ریزفضاها
  • و….