توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل آزمایشگاه جکسون برای داروهای ژنومی آمریکا

 

معماری آزامایشگاه جکسون به گونه ای است که هم پیچیدگی و جذابیت برای دانشمندان ژنوم و حوزه پزشکی در سراسر دنیا را داشته باشد و هم با عظمت و اقتدار، برای معرفی مرکزی برای گردهمایی و نمادی دولتی بین علم و سایت باشد….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ریزفضاها
  • پلان طبقات
  • و….