توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری سازه فضا کار

 

به سازه ای که اصولا رفتار سه بعدی داشته باشد به طوری که به هیچ ترتیبی نتوان رفتار کلی آن را با استفاده از یک یا چند مجموعه مستقل دو بعدی تقریب زد…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • تعریف سازه فضاکار
  • انواع سازه فضاکار
  • چلیک ها در سازه فضاکار
  • گنبدها در سازه فضاکار
  • اجزا سیستم های فضاکار
  • مزایا سازه فضاکار
  • نمونه موردی های سازه فضاکار
  • و….