توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری حمام گلشن یزد

 

این بنا ازدو حمام بزرگ و کوچک تشکیل شده است که هر یک شامل سربینه و گرم خانه است. حمام بزرگ علاوه بر اینها فضای چال حوض دارد . این در حمام در زمینی نامنظم قرار گرفته است اما همه فضاهای آنها قاعده منظم و هندسی دارند….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • سیر تحول ساختمان
  • نورگیری 
  • بررسی گرمخانه
  • پلان
  • بررسی ورودی
  • بررسی سربینه
  • مقطع
  • و…