توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت اندازه گذاری شکل و نماد ۳۸ اسلاید 

 

اندازه گذاری :
 علائم و نشانه های اندازه گذاری :
 خط اندازه : 
خطوط رابط یا کمکی: 
 فلش (سهمی) : 
 اصول اندازه گیری و روش اجرای آن :
اعداد: 
اندازه اسمی
خط صفر
انحراف بالایی
 انحراف پایینی
تولرانس
اندازه فعلی
کیفیت تولرانس
موقعیت تولرانس
جدول مقادیر اصلی تولرانس 
تولرانس زاویه