توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت افزودنی های بتنی ۳۲ اسلاید

 

فهرست مطالب:

مواد افزودنی بتن
سوابق وتجربیات
اهداف استفاده از مواد افزودنی
افزودنیهای شیمیایی
فوق روان کننده ها(کاهنده های قوی آب)
افزودنی کندگیر کننده
افزودنیهای تند گیرکننده
افزودنیهای شیمیایی
طبقه بندی مواد افزودنی شیمیایی کاهنده آب وکنترل کننده گیرش 
مواد افزودنی حباب هوازا ساز
کاربرد ،مزایا ومعایب
بنیان واحدهای تشکیل دهنده مواد افزودنی حباب هوازا
عملکرد مواد افزودنی حباب هوا ساز در بتن 
جایگزین های سیمان
مواد پوزولانی
عملکرد مواد پوزولانی بر خواص بتن تازه
موادپوزولانی
پوزولانهای طبیعی
پوزولانهای  مصنوعی (صنعتی)
موارد کاربرد بتن حاوی ژل میکروسیلیس(SFC)
کاربرد ژل میکروسیلیس(SFC)، درتعمیرات
پوزولانهای  مصنوعی (صنعتی)
موارد کاربرد بتن حاوی خاکستر بادی زیاد
پوزولانهای  مصنوعی (صنعتی)
میزان تولید وبهره برداری خاکستر بادی در دنیا
نسبتهای اختلاط در یک پروژه کاربردی بتن حاوی خاکستر بادی زیاد 
آثار خاکستر بادی برخواص بتن تازه وسخت شده