توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت استفاده از بتن در شرایط متفاوت ۱۹ اسلاید

 

فهرست مطالب:

مقدمه
خرابی های بتن
فیزیکی
شیمیائی
خطاهای اجرایی
بتن ریزی در هوای گرم
بتن‌ريزی در هواي سرد 
تدابيری برای بتن‌ ريزی در هوای سرد 
مصالح مورد استفاده
عمل آوردن بتن تازه در هوای سرد
بتن ریزی در هنگام وزش باد
بتن ریزی در هوای بارانی
منابع