توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت آجر، چوب، شیشه ۲۹ اسلاید 

 

فهرست:

مقدمه
مصارف آجر
مواد اولیه آجر
آجرهای قدیمی

آجرهای لعاب دار 
آجرهای نسوز      
ساختار قابل رویت چوب   
چوب از نظر بافت 
خواص فیزیکی
ساختار قابل رویت چوب   
چوب از نظر بافت
خواص فیزیکی
خواص مکانیکی چوب
خواص شیمیایی
محافظت از چوب
انواع چوب
موارد استفاده چوب در ساختمان
تعریف شیشه
مواد اولیه شیشه
مواد فرعی تولید شیشه
خواص شیشه
انواع شیشه جام
شکل های خاص شیشه