توضیحات کامل :

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی  به صورت فایل word در ۱۰ صفحه طبق موارد زیر طراحی شده است:

۱- سد تنظيمي

۲- كنترل پايداري لغزش در سدهاي مخزنی وزني

۳- منحني دبي- اشل پاياب سد

۴- اتصال از شيب كم به زياد در شوت

۵- سطوح صاف پتانسيل كاويتاسيون

۶- وظيفه دندانه ها در حوضچه آرامش

۷- سرريز كالورت

۸- Slug Flow

۹- رابطه سرريز

۱۰- طول مؤثر سرريز

۱۱- معادله روش گام استاندارد براي محاسبه پروفيل سطح آب را در شوت

۱۲- سازه هيدروليكي

۱۳- حجم حوضچه فرود فواره (حوضچه استغراق)

۱۴- شيب كف افقي

۱۵- طول تاج سرريز يك سد انحرافي

۱۶- طراحي ديوار آببند بالادست Upstream Cutoff

۱۷- نيروي بالابرنده زير بدنه سد انحرافي

۱۸- دبي ثابتي به كانال

۱۹- طراحي حوضچه ترسيب

۲۰- تئوري رژيم

۲۱- ديوار آببند پائين دست سد انحرافي

۲۲- ورودي تونل لبه تيز افت انرژي

۲۳- ورودي زنگوله اي

۲۴- دبي خروجي

۲۵- جدول تحليل ريسك

۲۶- و Lرا براي طراحي سرريز

۲۷- الگوريتم طراحي سرريز نيلوفري

۲۸- نقطه كمترين فشار

۲۹- مجراي‌ تخليه تحتاني

۳۰- بدنه سد در برابر واژگوني پايدار

Image result for ‫طراحی سازه های هيدروليكي‬‎

Image result for ‫طراحی سازه های هيدروليكي‬‎