توضیحات کامل :

فایل ورد سه سری نمونه سوال درس دانش خانواده و جمعیت، در حجم ۴ صفحه قابل ویرایش.

 

بخش از سوالات :
سری اول
۱- موارد زیر را تعریف نمایید. ۲نمره
الف:طلاق در فقه اسلامی:
ب: مهرالمسمی:
۲- مزایا و آثار مثبت ازدواج را بنویسید؟ ۵/۱ نمره
۳- در آیه ۱۸۷ سوره بقره (هُنَّ لِباسٌ لَکُم وَ اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ) تعبیر لباس در مورد زن و شوهر از
چند نظر قابل توجه می باشد توضیح دهید؟۵/۱

سری دوم
۱- با توجه به آیه شریفه¬ی « وَ مِن آیاتِهِ أَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم أَزوَاجاً لِتَسکُنُوا إِلَیهَا وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّهً وَ رَحمَهً.»(سوره روم آیه ۲۱ ) به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف – آیه مذکور برکدام اصل از اصول ناظر بر روابط اعضاء خانواده تاکید دارد؟
ب – مفهوم آیه را بنویسید.
۲- چهار مورد از معیارهای اساسی که اسلام برای انتخاب همسر تاکید دارد را فقط نام ببرید.

سری سوم
۱- پیامدها و آسیب های روابط آزاد با جنس مخالف را بنویسید؟(ذکرچهارمورد)
۲- سه مورد ازآثار مخرب ارتباط “کلامی نامناسب” بر خانواده را نام ببرید؟
۳-با توجه به موارد زیر نوع حقوق و مسئولیت های مالی یا غیر مالی زوجین را مشخص کنید؟
الف: نفقه(…………………….) ب: اسکان مشترک(………………………..)

و…

 

این فایل با فرمت ورد در ۴ صفحه قابل ویرایش برای دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی تهیه شده است.