توضیحات کامل :

نقشه کامل نقشه استخر دایره ای با فرمت DWG برای استفاده دانشجویان رشته فنی و مهندسی.

 

محتوای نقشه استخر دایره ای:

سایت پلان
پلان
برش
نما
دتایل سازه ای(جزییات کامل از اعضای سازه ای)

 

این فایل با فرمت DWG نقشه استخر دایره ای برای استفاده دانشجویان رشته فنی و مهندسی تهیه شده است.