توضیحات کامل :

ظهور و پيشرفت روش‏ هاي غيرحرارتي نوين در صنایع غذایی، به دليل تأثيرات سوء حرارت، اهمیت خاصی در دهه ‏هاي اخير پیدا کرده است. فرآیند فشار هيدرواستاتيك بالا يا پاسكاليزاسيون، یکی از مهمترین تکنولوژی‏ های كنوني مي‏باشد كه در آن مواد غذايي با هدف از بين بردن ميكروارگانيسم‏‏هاي پاتوژن و همچنين غيرفعال كردن آنزيم‏هايي كه باعث تغييرات نامطلوب مي‏شوند و افزايش كيفيت، در معرض فشار بالا (معمولاً بين ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاپاسكال) قرار مي‏گيرند.