توضیحات کامل :

فایل اتوکد پلان مسجدالنبی قزوین به همراه سایت قرارگیری

 

این محصول شامل یک فایل dwg نسخه ۲۰۱۰ می باشد کهبرای همه دوستان قابل استفاده باشد. در این فایل پلان مسجد النبی شهر قزوین واقع در خیابان امام خمینی به صورت کامل با جزئیات و هاشور سقف ترسیم شده و همچنین در بخش دیگر این فایل موقعیت قرارگیری و بلوک های اطراف مسجد نشان داده شده است.