توضیحات کامل :

فایل اتوکد پروژه طراحی کتابخانه شامل ۳ طبقه پلان، پلان بام، ۴ نما، یک مقطع می باشد. همراه با ریزفضاها و کد ارتفاعی هم در نما ، مقطع و پلان است. کلیه قسمت های اتوکد از رنگ تا مبلمان و…. قابل ویرایش می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.