توضیحات کامل :

پروژه اتوکد طراحی کتابخانه شامل ۳ طبقه پلان مبله شده، یک پلان بام، ۴ نما، یک مقطع می باشد. کلیه قسمت های پلان از رنگ تا مبلمان قابل ویرایش می باشد.کلیه پلان طبقات، نما و مقطع دارای کد ارتفاعی می باشند. پلان ها نیز دارای نام ریزفضا می باشند. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.