توضیحات کامل :

فایل اتوکد طراحی سینما

 

فایل اتوکد طراحی سینما شامل پلان طبقات، ۴نما،مقطع می باشد. این فایل قابل ویرایش می باشد.در این فایل کلیه پلان ها مبلمان شده و همچنین نماها و مقطع ها دارای کد ارتفاعی می باشد.