توضیحات کامل :

در این پروژه طرح و اجرای ویپ هول (weep hole) درکانال در قالب فایل pdf همراه با مسایل ومشکلات اجرایی در کانال انتقال آب شهید چمران به طور کامل در ۳۰ صفحه طبق شرح زیر بیان شده است:

۱-  چکیده

۲-  مقدمه و طرح مسیله

۳-  بررسی اثر فشار بر کنش بر پوشش کانال ها

۴-  تصاویر مربوطه

۵- راه های کنترل فشار برکنش و تصاویر مربوطه

۶-  سامانه زهکشی در کانال انتقال آب شهید چمران

۷-  استفاده از زهکش طولی در زیر کف کانال

۸-  استفاده از weep hole

۹-  ارزیابی عملکرد ویپ هول

۱۰-  تصاویر اجرایی و بسیاری از موارد متعدد دیگر……………

Related image

 

Image result for ‫ویپ هول شهید چمران‬‎