فایلهای ویژه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۱۷:۵۰

 69 بازدید

سورس کدهای c++

سورس کدهای c++ سورس کد c++ که عملیات چاپ انواع ستاره را انجام میدهد***** ***   * *** *****و یا ******************* و انواع مختلف ستارهتمامی حالات در این برنامه قرار گرفته استسورس مورد نظر به همراه فایل اجرایی می باشد

سورس کدهای c++

سورس-کدهای-c-سورس کد c++ که عملیات چاپ انواع ستاره را انجام میدهد
*****
 ***
   *
 ***
*****
و یا
****
***
**
*
**
***
****

و انواع مختلف ستاره
تمامی حالات در این برنامه قرار گرفته است
سورس مورد نظر به همراه فایل اجرایی می باشد

دانلود فایل


برچسب ها : , , , , , , , , ,
دسته بندی : C و ++C
ارسال دیدگاه