توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت ورمیکس ۳۰ اسلاید

 

فهرست:

ورميكس
کاربرد
صرفه جویی حرارتی
ورمیکس( Vermix) چیست و بر چند نوع است 
انواع ورمیکس
روش استفاده از ورمیکس جی
روش استفاده از ورمیکس سی
محل های استفاده از ورمیکس
الزامات اجرایی
مشخصات ورمیکس
خواص حرارتی بعضی مصالح در مقایسه با ورمیکس 
گزارش مركز تحقیقات مسكن
مصالح نوین ورمیکس عایق صوت و حرارت (vermix)
هدف از عایق بندی صوتی
ضخامت ۲۵ میلیمتر ورمیکس (vermix)