توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت ميلگرد ۳۴ اسلاید

 

فهرست مطالب

انواع ميلگردهاي فولادي موجود در بازار
انواع تنش تسليم
استانداردهاي ملي ايران
تعاريف
ردة ميلگردها
انواع ميلگردها از نظر روش توليد
انواع شكل روية ميلگردها
مشخصات هندسي مقاطع ميلگردها
نحوة تعيين قطر اسمي ميلگردهاي ساده يا آجدار
نوع و تواتر نمونه برداري
ضوابط پذيرش ميلگردها
شرايط شکل پذيري
جوش پذيري
بسته بندي ميلگردها
نشانه گذاري بر روي ميلگردها
نشانه گذاري بر روي بسته ها bundles
گواهينامة فني
ضوابط حمل و نقل، انبار كردن و نگهداري