توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت كوليس ها ۳۹ اسلاید

 

فهرست مطالب: 

تاريخچه
ورنيه چيست؟
کوليس ورنيه دار
دقت کوليس ورنيه دار:
روش خـوانـدن کـولـيـس
تقسيم بندي كوليسها متريك ( دقت ۰٫۱ )
مثال۱
تقسيم بندي كوليسها متريك ( دقت ۰٫۰۵ ):
تقسيم بندي كوليسها متريك با دقت ۰٫۰۵ (حالت دوم):
تقسيم بندي كوليسها متريك ( دقت ۰۲/۰ )
مثال ۲:
تقسيم بندي كوليسهاي اينچي ( دقت ۰۰۱/۰ اينچ ):
كوليسهاي ديجيتال 
– كوليس ارتفاع سنج ( پايه دار )
– کوليس ساعتی 
کوليس چاقوئی:
کوليس اندازه گير شيار داخلی:
کوليس فک پهن
کوليس فک ميله ای
کوليس با فک گردان:
کوليس فک لولايی
کوليس با فک کشويی:
کوليس خط کش دار:
کوليس چرخ دنده 
کوليس عمق سنج
کوليس عمق سنج با زبانه ی گونيايی
کوليس اندازه گيری عمق جای خار:
کوليس اندازه گير قطر خزينه جای مرغک
نگهداري كوليسها