توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت عالی قاپو ۲۵ اسلاید

 

فهرست مطالب:

مقدمه
وصف کاخ عالی قاپو
حس وحدت
وجه تسمیه
تاریخچه
پلان -دیاگرام ارزش فضائی
توسعه در ادوار بعدی
عالی قاپو به نقل دیگران
حوض و پاشویه
نقاشی و تزئینات
اتاق شاه نشین
تعمیرات و مرمت
طبقه هفتم یا سقف بام
منابع