توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت زمین ۱۸ اسلاید قابل ویرایش

 

زمین (اصل وریشه تمام مواد ومصالح ساختمانی)
نحوه پیدایش منظومه شمسی 
ساختمان زمین 
زمین بستر تمامی ساختمانهایی که روی آن احداث میشودپدیده های حاصل از حرکت ورقه ها:
مقیاس شدت زلزله 
تکتونیک صفحه ای و عوارض آن
نقشه پهنه بندی خطر زلزله در ایران 
زمین شناسی ایران و نظریه تکتونیک صفحه ای
ایران از نگاه تکتونیک صفحه ای
زمین شناسی و احداث ساختمان 
شيب زمين