توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت تاثیر هوا بر اجراي بتن ۲۱ اسلاید

 

فهرست مطالب:

اجراي بتن در هواي گرم
تبعات هواي گرم (بتن ريزي، عمل آوري)
روشهاي مقابله با تبعات منفي هواي گرم
اجراي بتن در هواي سرد
تبعات هواي سرد (بتن ريزي، عمل آوري)
روشهاي مقابله با تبعات منفي هواي سرد