توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت بتن ۲۸ اسلاید

 

فهرست مطالب

اهمیت بتن
فرمهای مختلف بتنی 
خواص بتن در مقایسه با آهن)مزایا(
خواص بتن در مقایسه با آهن)معایب(
خاصیت هیدرولیکی و هیدرا سیون سیمان واثرآن بر بتن
بتن ساده 
مصالح سنگی و دانه بندی آنها 
دانه بندی 
شیکر(Shaker) والکها برای سرند کردن وآزمایش دانه بندی 
منابع شن و ماسه
الزامات اندازه دانه بندی در بتن های باربر 
جنس شن و ماسه
آب
آزمایش سلامپ بتن 
نسبت وزنی آب به سیمان
آزمایش اسلامپ بتن 
انواع دیگر بتن 
ساختن بتن 
ریختن بتن 
رسیدن بتن 
عوامل تاثیر گذار بر مقاومت بتن 
تدابیر لازم برای بتن ریزی در هوای گرم
تدابیر لازم برای بتن ریزی در هوای سرد
مصالح جدید ساختمانی 
مشابهت