خرید کتاب A Wrinkle in Time

0
خرید کتاب A Wrinkle in Time

خرید کتاب A Wrinkle in Time

کتاب «چین دادن زمان» A Wrinkle in Time، شاید در ایران آنقدرها مشهور نباشد. اما این کتاب در فرنگستان بسیار مشهور است و حتی جزو فهرست صد کتابی که باید قبل از مرگ هم خواند، قرار گرفته است.داستان کتاب در مورد این است که آموزگاران و همکلاسی‌های یک دانش‌آموز ۱۳ ساله به نام «مگ موری»، او را دانش‌آموز دردسرسازی می‌یابند. خانواده‌اش در عین حال که می‌دانند شخصیت غیربالغی دارد، اما از عهده کارهای بزرگی هم برمی‌آید.خانواده او شامل…

Leave A Reply

Your email address will not be published.