فایلهای ویژه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۲۱:۰۲

 44 بازدید

ترجمه داستان کوتاه انگلیسی همسران احمق

ترجمه داستان کوتاه انگلیسی همسران احمق قسمتی از متن: Long ago there was a man with two wives. One of them was young. She had long black hair. The other was old. Her hair was white. The man was not young and he was not old. Some of his hair was black and some of […]

ترجمه داستان کوتاه انگلیسی همسران احمق

ترجمه-داستان-کوتاه-انگلیسی-همسران-احمققسمتی از متن:

Long ago there was a man with two wives.

One of them was young. She had long black hair. The other was old. Her hair was white. The man was not young and he was not old. Some of his hair was black and some of it was white.

They were all very happy but the young wife thought, ‘My husband is older than I am. His hair is grey but my hair is black; and the older wife thought,’ My husband is younger than I am. His hair is grey but my hair is white.’

سالها پیش مردی بود که دو همسر داشت. یکی از آنها جوان بود. او موهای مشکی بلندی داشت. زن دیگر، پیر بود. موهایش سفید شده بود. مرد نه پیر بود نه جوان. تعدادی از موهایش مشکی و تعدادی سفید بود.
همه آنها بسیار خوشحال بودند اما فکر و خیال زن جوان این بود که شوهرم از آنچه که من هستم، پیرتر است. موهای او خاکستری شده اما موهای من مشکیست، و فکر زن پیرتر این بود که شوهرم از من جوانتر است. موهای او خاکستری شده اما موهای من سفید است.

دانلود فایل


برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
دسته بندی : زبان های خارجی
ارسال دیدگاه