توضیحات کامل :

تحلیل و طراحی سیستم مدیریت داخلی داروخانه دکتر مهدوی نیا

 

فایل در ۹۰ صفحه با فهرست بندی زیر گردآوری شده است :

۱-  مقدمه
۲-  معرفی سیستم
۳- بررسی مشکلات
۳-۱ مشکلات عملیاتی
۳-۲ مشکلات غیر عملیاتی
۴- مطالعات سیستم
۵- ارزیابی ارزش مندی پروژه
۶- تحلیل مشکلات
۷- محدودیت های سیستم
۸- تحلیل نیازها
۹- راه کارهای در دسترس
۱۰- طرح پروژه
۱۱- طراحی سیستم
۱۱-۱- نیازمندی های سیستم
۱۱-۱-۱- نمایه یوزکیس ها
۱۱-۱-۲- شرح یوزکیس ها
۱۱-۱-۳- نمودار یوزکیس
۱۱-۲- موجودیت ها و داده ها
۱۱-۲-۱- نمایه و شرح موجودیت ها
۱۱-۲-۲- شرح داده ها
۱۱-۲-۳- ارتباط بین داده ها
۱۱-۲-۴- نمودار ارتباط بین موجودیت ها
۱۱-۳- جریان های داده
۱۱-۳-۱- نمودارهای جریان داده
۱۱-۳-۲- شرح پردازش ها
فهرست فرم ها
فهرست جداول
فهرست نمودارها

مقدمه :

داروخانه از گذشته تا به حال، از زمانی که دارو چیزی جزگیاهان خشک شده در عطاری ها نبود تا امروز که داروهای شیمیایی فراوانی برای بیماری های مختلف تولید شده است،  یکی از مهم ترین ارکان بخش درمانی و سلامت در کل دنیا است.

در گذشته داروخانه به معنای امروزی آن وجود نداشت؛ بلکه مردم داروهای مورد نیاز خود را از عطاری ها تهیه می‌کردند. مغازه هایی پر از قفسه بندی هایی از کشو ها و جعبه های دارو که تا سقف چیده شده بود. اما در داروخانه های امروزی به چیزی فراتر از قفسه بندی نیاز داریم تا بتوانیم به نیازهای لازم در زمینه کنترل داروها و دسترسی به آن ها پاسخگو باشیم.

داروخانه ها برای انجام کارهایی وقت گیر نظیر کنترل امور مالی اعم از صندوق داروخانه، صورت حساب شرکت ها و دریافت ها و پرداخت ها، کنترل خرید و فروش اعم از موجودی انبار، ضایعات و مرجوعی ها و همچنین برای ایجاد گزارشات لازم در تمام زمینه های فوق و ارائه گزارشات به سازمان های بیمه و سازمان امور مالیاتی دجار مشکلات زیادی هستند. به همین خاطر تصمیم بر ساخت و توسعه مرحله به مرحله نرم افزاری جهت مدیریت امور داخلی داروخانه گرفته شد.