توضیحات کامل :

تحقیق جامع با موضوع بررسی عملکرد کارکنان در سازمان –شامل ۱۲۹ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

بررسی عملکرد کارکنان و مدیران هر موسسه بزرگ و یا مجموع کارکنان موسسات دولتی که تحت عناوین تعیین شایستگی، ارزیابی عملکرد و نظیر اینها در تئوری و عمل مطرح می‌شود ازجمله ابزارها و وسایل موثر در مدیریت منابع انسانی است که با اعمال صحیح این ابزار نه تنها هدفها و ماموریت‌های سازمان با کارایی مطلوب تحقق می‌یابد، بلکه منافع واقعی کارکنان و جامعه نیز تامین می‌شود. با همه اهمیتی که از لحاظ علمی و عقلی برای بررسی عملکرد کارکنان می‌توان قائل شد، با توجه به برخورد بی‌تفاوت با این اقدام مدیریتی، در بیشتر سازمان‌ها، مخصوصا در موسسات دولتی، نه تنها انجام ارزیابی‌ها ناموفق بوده، بلکه به دلایل مختلف مورد انتقاد کارکنان و حتی مدیران واقع شده است. ارزیابی امر مداومی است که همواره باید در کارها رایج باشد. مردم خودشان بدون اینکه متوجه باشند به طور مداوم به ارزیابی مشغول هستند. آنها در مورد پدیده‌های اطراف خود اظهارنظر و داوری می‌کنند. برای مثال “چه هوای دلپذیری!” یا “چه کارمند وقت‌شناسی” اینگونه داوریها خیلی پراکنده است و براساس اطلاعات محدود صورت می‌گیرد. مدیر اگر قصد دارد در کارش بهبود یابد و هدفهای سازمان محقق شود، ناگزیر است ارزیابی کاملتر و دقیقتر از کار خویش و عملکرد کارکنانش به عمل آورد. ارزیابی عملکرد یکی از مسائل مهم مدیریت منابع انسانی است و از خطیرترین وظایف مدیران و سرپرستان است. در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغل نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد. این آگاهی موجب می‌شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع شود و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوشش هایش بکار برد. سازمانها نیز به شناخت کارآیی کارکنان خود نیاز دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم تولید و ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبت ایجاد کنند. کسب این شناخت و آگاهی‌ها از طریق ارزیابی عملکرد امکان‌پذیر است.

منظور از بررسی عملكرد، فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و بطور رسمي ، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق ، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان ،از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد است. در گذشته ،مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور كنترل كار كاركنان انجام ميدادند،در حالي كه امروز جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. هدف اصلي از ارزيابي عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري در باره نيروهاي شاغل در سازمان جمع آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالابردن كميت و كيفيت كار كاركنان اتخاذ نمايند . بنابر زمینه های مذکور ، پژوهش حاضر به بررسی عملکرد کارکنان در سازمان پرداخته است .

 

فهرست:

فصل اول : پیشینه تحقیق.. ۹

بیان مسئله. ۱۰

ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۱۲

اهداف تحقیق.. ۱۳

فرضیات تحقیق.. ۱۳

روش گردآوري اطلاعات.. ۱۳

فصل دوم : نظام بهسازی منابع انسانی.. ۱۴

مقدمه. ۱۵

مدیریت عملکرد ( perfomance management  ) ۱۷

تعریف ارزیابی عملکرد. ۲۰

طرح ارزشیابی کارکنان. ۲۰

محاسن اعمال مدیریت عملکرد. ۲۳

نظریه های ارزیابی.. ۲۴

نظریه اول. ۲۴

نظریه دوم. ۲۵

نظریه سوم. ۲۷

روش های متداول ارزیابی.. ۲۸

۱-روش درجه بندی ترتیبی.. ۲۸

۲- روش مقایسه فرد به فرد. ۲۹

۳- روش مقیاسی.. ۲۹

۴- روش توزیع اجباری.. ۳۲

۵-روش انتخاب اجباری.. ۳۳

۶-روش فرم ارزیابی.. ۳۵

۷-روش وقایع حساس.. ۳۶

۸-روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف.. ۳۶

۹-روش بررسی داخلی.. ۳۷

۱۰-روش تشریحی.. ۳۷

۱۱-روش ارزیابی گروهی.. ۳۸

مصاحبه های بعد از ارزیابی.. ۳۸

شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد. ۳۹

موانع و محدودیت های ارزیابی عملکرد. ۳۹

۱-موانع  روانی و رفتاری.. ۴۰

۲- موانع فنی و اجرائی.. ۴۱

روند ارزیابی منابع انسانی.. ۴۲

آموزش وپرورش کارکنان و مدیران. ۴۵

۱-هدفهای سازمانی.. ۴۶

۲-هدفهای کارکنان. ۴۷

۳-هدفهای اجتماعی.. ۴۸

خط مشی ها و مسئولیت آموزشی.. ۴۹

وظایف مسئولین آموزش.. ۵۰

آموزش و بهسازی کارکنان اجرائی.. ۵۲

روشهای اموزش کارکنان اجرائی.. ۵۴

آموزش ضمن کار ۵۵

آموزش استاد – شاگردی.. ۵۶

آموزش در شرایط مشابه، قبل از آغاز کار ۵۶

کارآموزی همراه با آموزش نظری.. ۵۷

آموزش مکاتبه ای.. ۵۸

دوره های کارآموزی خارج از موسسه. ۵۸

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی کارکنان اجرائی.. ۶۰

آموزش مدیران وسرپرستان. ۶۲

برنامه ریزی آموزش مدیران وسرپرستان. ۶۲

روشهای آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان. ۶۴

۱-آموزش ضمن خدمت.. ۶۴

۲-گردش در مسائل مختلف.. ۶۵

۳-ایفای نقش… ۶۵

۴-روش تصمیم گیری.. ۶۶

۵-خود آموزی.. ۶۷

۶-آموزش گروهی.. ۶۸

۷-آموزش از راه دور و آموزش های آزاد. ۷۲

ویژگی های آموزش از راه دور(DISTANCE LEARNING) 72

ویژگی های آموزش آزاد    (OPEN LEARNING) 73

۸-آموزشهای دانشگاهی مدیریت.. ۷۴

آموزش و پرورش مدیران زن. ۷۸

ارزشیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران. ۷۹

فصل سوم :  ارزیابی عملکرد کارکنان. ۸۲

مقدمه. ۸۳

دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد. ۸۳

کاربردهای مختلف ارزیابی عملکرد. ۸۵

تعیین ملاکها ۸۵

داده های مربوط به تولید. ۸۸

داده ها ی مربوط به کارکنان. ۸۹

داده های قضاوتی.. ۹۱

شیوه های درجه بندی.. ۹۱

مقیاسهای درجه بندی گرافیکی.. ۹۲

اشتباه هاله. ۹۳

اشتباهات آسان گیری و سختگیری.. ۹۳

اشتباه گرایش مرکزی.. ۹۴

روش های رتبه بندی.. ۹۶

مقایسه های جفتی.. ۹۸

رویدادهای شاخص… ۹۹

فهرست.. ۱۰۰

روش انتخاب اجباری.. ۱۰۰

مدیریت برمبنای هدف.. ۱۰۱

مقیاس های رتبه بندی متکی به رفتار ۱۰۵

چه کسی ارزیابی را انجام می دهد؟ ۱۰۹

سرپرست بلافصل. ۱۱۰

خود- ارزیابی.. ۱۱۲

ارزشیابی همسالان. ۱۱۲

ارزشیابی کمیته. ۱۱۳

ارزشیابی مرئوسان. ۱۱۴

اجرای ارزشیابی.. ۱۱۴

مرحله برنامه ریزی.. ۱۱۵

جمع آوری اطلاعات (استفاده از دفتر ثبت رفتار) ۱۱۶

مرحله مصاحبه. ۱۱۷

کاهش اضطراب و برقراری رابطه. ۱۱۷

انتخاب رویکرد مصاحبه. ۱۱۹

روش گفت و پذیر. ۱۱۹

گفت و شنود. ۱۲۰

رویکرد حل مسئله. ۱۲۰

خطاهای ارزیاب-چندواقع بینی.. ۱۲۰

به کارگیری رتبه بندی کنندگان بی صلاحیت.. ۱۲۱

نوبت ارزیابی عملکرد. ۱۲۲

راهنمایی هایی که برای ارزیابی شونده در نظر گرفته شده است: ۱۲۴

ابزارهای ضعیف طراحی شده ۱۲۵

دفاع از منتها درجه ها ۱۲۵

ارزیابی و قانون. ۱۲۶

خلاصه. ۱۲۶

فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۸