توضیحات کامل :

در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش هم ارز ماسه ای یا ارزش ماسه ای SE در قالب فایل word در ۱۱ صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق شرح زیر بیان شده است:

۱- نام آزمایش

۲- هدف از انجام آزمایش

۳- شماره استاندارد آزمایش

۴- وسایل مورد نیاز آزمایش

۵- مصالح مورد نیاز

۶- شرح انجام آزمایش

۷- محاسبات

۸- جدول استخراج شده

۹- نتیجه به همراه تصاویر آزمایش

Image result for ‫آزمایش هم ارز ماسه ای‬‎

Related image