توضیحات کامل :

در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مقاومت در برابر ضربه در قالب فایل word در ۱۰ صفحه کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر و محاسبات طبق شرح زیر بیان شده است:

۱-  نام آزمایش

۲-  مقدمه 

۳-  هدف از انجام آزمایش

۴-  وسایل مورد نیاز آزمایش

۵-  مصالح مورد نیاز آزمایش

۶-  شرح آزمایش همراه با شکل

۷-  محاسبات آزمایش

۸-  نتیجه آزمایش

Image result for ‫آزمایش مقاومت در برابر ضربه‬‎

Image result for ‫آزمایش مقاومت در برابر ضربه‬‎