توضیحات کامل :

در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مدول نرمی ماسه FM در قالب فایل word در ۱۰ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل های مربوطه و محاسبات و نتایج و جدول طبق شرح زیر ارایه شده است:

۱- نام آزمایش

۲- هدف آزمایش

۳- مقدمه

۴- شرح آزمایش

۵- محاسبات

۶- جداول

۷- محدوده استاندارد

Image result for ‫ترازوی دیجیتال‬‎

Image result for ‫مدول نرمی ماسه‬‎