توضیحات کامل :

در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش لس آنجلس روش تعیین مقاومت در برابر ساییدگی در قالب فایل word در ۱۰ صفحه کاملا قابل ویرایش طبق شرح زیر ارایه شده است:

۱- نام آزمایش

۲- مقدمه

۳- وسایل مورد نیاز آزمایش

۴- جدول

۵- تئوری آزمایش

۶- روش انتخابی انجام آزمایش

۷- محاسبات

۸- نتیجه گیری

Related image

Related image