توضیحات کامل :

در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش دانه بندی ماسه به وسیله الک های استاندارد در قالب فایل word در ۱۲ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصویر و جداول و نمودار طبق شرح زیر ارایه شده است:

۱- نام آزمایش

۲- مقدمه

۳- هدف از انجام آزمایش

۴- وسایل مورد نیاز

۵- مصالح مورد نیاز

۶- روش انجام آزمایش

۷- جدول نتایج

۸- منابع ایجاد خطا

۹- جدول استاندارد الک ها

۱۰- نمودار ترسیم شده

Image result for ‫دانه بندی ماسه‬‎

Image result for ‫دانه بندی ماسه‬‎