توضیحات کامل :

در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین اسلامپ بتن در قالب فایل word در ۹ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است:

۱- نام آزمایش

۲- هدف از انجام آزمایش

۳-  شماره استاندارد

۴-  وسایل مورد نیاز

۵-  شرح آزمایش

۶-  شکل های آموزشی انجام آزمایش

۷-  نتایج

Image result for ‫آزمایش تعیین اسلامپ بتن‬‎

Related image